کارت تبریک روز پرستار

قیمت چاپ کارت تبریک روز پرستار، ابعاد 15*15، دو رو با درج اطلاعات متغیر + پاکت خام تحریر 100 گرمی