صحافی | خدمات پس از چاپ

 

 

قیمت صحافی و خدمات پس از چاپ

تعداد
200 50
10.000 برش
10.000 خط تا
1.000 فنر دوبل هر جلد
700 مفتول ساده هر جلد
1000 مفتول لوپ هر جلد
300 سلفون براق A4 یک رو
350 سلفون مات A4 یک رو
1.000 سلفون مات مخملی A4 یک رو
10.000 لب گرد کردن کارت
1500 لمینیت مات A4 (دو رو)
1200 لمینیت براق A4 (دو رو)
  • قیمت ها به تومان می باشد.

صحافی چسب گرم
50 جلد به بالا 10 تا 50 جلد
1.500 2.000
  • حداقل سفارش سلفون و مفتول 50 عدد محاسبه می گردد.

  • حداقل مبلغ خدمات تکمیلی و صحافی 15.000 تومان می باشد.

  • سلفون و لمینت سایز A3 دو برابر قیمت A4 محاسبه می گردد.

  • قیمت صحافی چسب گرم تا 10 جلد 20.000 تومان می باشد.