صحافی | خدمات پس از چاپ

 

 

قیمت صحافی و خدمات پس از چاپ

تعداد
20050
25.000 برش
20.000 خط تا
2.000 فنر دوبل هر جلد
1.000 مفتول ساده هر جلد
1500 مفتول لوپ هر جلد
800 سلفون براق A4 یک رو
1000 سلفون مات A4 یک رو
2.000 سلفون مات مخملی A4 یک رو
20.000 لب گرد کردن کارت
15.000 لمینیت مات A4 (دو رو)
7.000 لمینیت براق A4 (دو رو)
  • قیمت ها به تومان می باشد.

صحافی چسب گرم
50 جلد به بالا 10 تا 50 جلد
3.500 4.000
  • حداقل سفارش سلفون و مفتول 50 عدد محاسبه می گردد.

  • حداقل مبلغ خدمات تکمیلی و صحافی 25.000 تومان می باشد.

  • سلفون و لمینت سایز A3 دو برابر قیمت A4 محاسبه می گردد.

  • قیمت صحافی چسب گرم تا 10 جلد 50.000 تومان می باشد.