کارت دعوت | کارت تبریک

قیمت چاپ دیجیتال کارت دعوت | کارت تبریک + پاکت تحریر 100 گرمی

تعداد گلاسه 250 گرمی +پاکت تحریر 100 گرمی
300 200 150 100 50 ابعاد کارت بسته
(سانتی متر)
290.000 200.000 140.000 110.000 70.000 یک رو  15 × 15
470.000 320.000 230.000 170.000 100.000 دو رو  15 × 15
335.000 230.000 180.000 125.000 75.000  18 × 13یک رو 

15 × 21 یک رو 

560.000 380.000 290.000 200.000 110.000  18 × 13دو رو

15 × 21 دو رو 

تعداد کتان 300 گرمی +پاکت تحریر 100 گرمی
300 200 150 100 50 ابعاد کارت بسته

(سانتی متر)
350.000 240.000 190.000 130.000 80.000 یک رو  15 × 15
590.000 400.000 310.000 210.000 120.000 دو رو  15 × 15
410.000 280.000 220.000 150.000 90.000 18 × 13 یک رو 

15 × 21 یک رو  

710.000 480.000 370.000 250.000 140.000 18 ×13 دو رو

15 ×21 دو رو 

تعداد
متالایز(صدفی, نقره ای,کرم، طلایی)300 گرمی +پاکت تحریر 100 گرمی
300 200 150 100 50 ابعاد کارت بسته

(سانتی متر)
455.000 315.000 250.000 170.000 105.000 یک رو  15 × 15
770.000 525.000 400.000 280.000 160.000 دو رو  15 × 15
540.000 365.000 290.000 195.000 120.000  18 × 13 یک رو

15 ×21  یک رو

930.000 625.000 485.000 325.000 185.000 18 × 13 دو رو

15 × 21 دو رو

 • قیمت ها به تومان می باشد.

 • تحویل سفارش فوری می باشد.

 • به هزینه چاپ سفارشات تنپلات 20% اضافه می گردد.

 • مسئولیت کیفیت چاپ و رنگ فایل های RGB بر عهده مشتری می باشد.

 • بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمت PDF با کیفیت بالا و یا فایل TIFFبه صورت CMYK و با رزولوشن 300 dpi  است.

 • هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد.

قیمت چاپ دیجیتال پاکت با اطلاعات متغیر

تعداد کاغذ تحریر 100 گرمی
200 150 100 50 ابعاد پاکت
200.000 160.000 120.000 75.000 15 × 15 سانتی متر

18 × 13 سانتی متر

15 × 21 سانتی متر

 

تعداد کاغذ کتان 100 گرمی
200 150 100 50 ابعاد پاکت
300.000 240.000 150.000 100.000 15 × 15 سانتی متر

18 × 13 سانتی متر

15 × 21 سانتی متر

 • قیمت ها به تومان می باشد.
 • تحویل سفارش فوری می باشد.
 • بهترین نوع ارائه فایل برای چاپ دیجیتال با کیفیت افست ، ارائه طرح مورد نظر با فرمت PDF با کیفیت بالا و یا فایل TIFF به صورت CMYK و با رزولوشن 300 dpi است.
 • اطلاعات متغیر(اسامی مدعوین) در قالب فایل اکسل دریافت می گردد.
 • هزینه اجرای کامپیوتری ، طراحی و عکاسی جداگانه محاسبه می گردد.
 • جهت آگاهی از قیمت چاپ در تیراژ بالا و چاپ افست با ما تماس بگیرید.