تابلو شاسی اختصاصی

 

 

قیمت چاپ تابلو شاسی اختصاصی

ابعاد
70 × 100 90 × 60 70 × 50 60 × 45
65.000 50.000 30.000 25.000 شاسی فوم برد
(با پلات کوتد و لمینیت)
80.000 60.000 45.000 40.000 شاسی چوبی
(با پلات کوتد و لمینیت)